Format

Giải đấu thường niên do 23 Creative VN tổ chức nhằm kết nối cộng đồng và thúc đẩy phong trào dành cho cộng đồng. Giải đấu quay trở lại với bộ môn PES được rất nhiều người ưa thích. 

Prize Pool

Participating Teams

Streams

 Youtube: 23 Esports TV

Facebook: 23 Event Productions

Broadcast Talents