Format

Giải đấu dành cho cộng đồng người chơi Auto Chess ở Việt Nam, được tổ chức bởi nhà phát hành VNG kết hợp cùng 23 Creative VN. Giải đấu diễn ra trong vòng hơn 2 tháng cùng với hàng nghìn giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Tham gia giải đấu còn có cơ hội thi đấu với những người streamer, người nổi tiếng của cộng đồng Auto Chess Việt Nam.


THỂ LỆ GIẢI ĐẤU
- Mở đăng ký từ 15:00 ngày 31/05/2020
- Đăng ký tối đa: 256 người chơi
- Người chơi đăng ký tham gia giải đấu sẽ thi đấu qua các vòng cụ thể như sau:


I. Vòng Qualifier


a. Round 256 (15:00 06/06)
- 256 người tham dự chia thành 32 bảng, mỗi bảng 8 người
- Mỗi bảng thi đấu 3 games, tính điểm
- 4 người chơi có số điểm cao nhất mỗi bảng sẽ đi tiếp tới Round 128
b. Round 128 (18:00 06/06)
- 128 người chơi tham dự chia thành 16 bảng, mỗi bảng 8 người
- Mỗi bảng thi đấu 3 games, tính điểm
- 4 người chơi có số điểm cao nhất mỗi bảng sẽ đi tiếp tới Round 64
c. Round 64 (15:00 07/06)
- Tương tự như các Round trước -> top 4 mỗi bảng sẽ đi tiếp với Round 32
d. Round 32 (18:00 07/06)
- Tương tự như các Round trước -> 16 người cuối cùng vào vòng Group Stage


II. Vòng Group Stage (16/06 - 26/07/2020)


*YÊU CẦU: Từ vòng Group Stage này trở đi, 32 players phải buộc livestream:
bao gồm có mặt và màn hình chơi game. Nếu không đáp ứng được điều kiện
này người chơi sẽ bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức.


- Thi đấu trong khoảng 4 tuần, thời gian: từ 18:30 các ngày thứ ba, thứ năm,
thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
- 32 người chơi bao gồm:
+ 16 người từ vòng Qualifier

+ 8 KoLs nổi tiếng (sẽ được công bố sau)
+ 4 người từ Clan War
+ 4 đại diện từ các clan nổi tiếng của bộ môn Auto Chess
- 32 người chơi này được chia thành 8 bảng. Mỗi bảng có 4 người chơi.
- Các bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn lần lượt với nhau (ví dụ: bảng A sẽ thi
đấu với 7 bảng còn lại là B, C,D,...; bảng B sẽ thi đấu với 7 bảng còn lại là A,
C, D,...)
- Mỗi cặp bảng đấu sẽ thi đấu 2 games, tính điểm
- Sau khi thi đấu xong tất cả các cặp bảng đấu, 16 người chơi có số điểm cao
nhất sẽ lọt vào nhánh trên của vòng Playoffs
- 16 người chơi còn lại sẽ xuống nhánh dưới của vòng Playoffs


III. Vòng Playoffs (01/08 - 09/08): Thể thức Nhánh trên - Nhánh dưới


a. Nhánh trên:
- 16 người ở nhánh trên chia thành 2 trận
- Mỗi trận 8 người chơi, thi đấu 4 games. Tính điểm
- Top 4 vào mỗi trận đi tiếp vào chung kết nhánh thắng
- 4 người còn lại ở mỗi trận xuống nhánh thua
- Chung kết nhánh thắng: 8 người thi đấu 4 games, tính điểm -> top 4 lọt vào
vòng Final, 4 người còn lại rơi xuống chung kết nhánh thua
b. Nhánh dưới
- 16 người chia làm 2 trận
- Mỗi trận 8 người, thi đấu 2 games. Tính điểm
- Sau mỗi trận, Top 4 sẽ đi tiếp để thi đấu với 4 người thua tại các trận ở
nhánh trên
- 4 người còn lại bị loại
- Nhánh dưới sẽ thi đấu để tìm ra 4 người cuối cùng vào vòng Final


IV. Vòng Final (15 - 16/08)


- 8 người chơi từ vòng Playoffs
- Thi đấu 12 games, tính điểm

Prize Pool

Giải đấu có tổng giải thưởng 120,000,000 VND (~ $5,000 USD) được chia cụ thể như sau:

I. Vòng Group Stage: 70,000,000 VND bao gồm:

GIẢI THƯỞNG CHÍNH:

Sau 6 trận đầu tiên Sau khi kết thúc vòng Group Stage
Place VND Place VND
1st 6,000,000 1st 6,000,000
2nd 3,600,000 2nd 3,600,000
3rd 1,500,000 3rd 1,500,000
4th - 16th 300,000 4th - 16th 300,000

 

GIẢI THƯỞNG PHỤ:

Tham gia đủ số trận 900,000 VND/người
Top 1 200,000 VND/người/game

 

II. Vòng Playoffs: 50,000,000 VND bao gồm:

GIẢI THƯỞNG CHÍNH:

PLACE VND
1st 16,000,000
2nd 9,600,000
3rd 6,400,000
4th 3,200,000
5th 1,600,000
6th 1,600,000
7th 800,000
8th 800,000

 

GIẢI THƯỞNG PHỤ:

Top Gold 5,000,000 VND/người
Top Round 5,000,000 VND/người

Participating Teams

Streams

Facebook: Auto Chess VNG

Facebook: 23 Event Productions

Youtube: 23 Esports TV

Broadcast Talents

Tags: