November 26, 2019

Changelog 7.23 - Outlanders. Phần 2: Shop Items

THAY ĐỔI VỀ ITEMS (SHOP ITEMS)

STOUT SHIELD

 • Loại bỏ Stout Shield khỏi trò chơi
 • Melee heroes hiện đều có nội tại chặn 8 sát thương (có cộng dồn với các nguồn chặn sát thương khác)

VANGUARD

 • Bây giờ yêu cầu Recipe giá 200 vàng.

QUELLING BLADE

 • Giá giảm từ 200 về 150
 • Sát thương cộng thêm cho melee hero giảm từ  24 về 18
 • Sát thương cộng thêm cho ranged hero giảm từ  7 về 5

ORB OF VENOM

 • Giá tăng từ 275 lên 300

CIRCLET

 • Giá giảm từ 165 về 155

SLIPPERS OF AGILITY

 • Giá tăng từ 135 lên 145

GAUNTLETS OF STRENGTH

 • Giá tăng từ 135 lên 145

MANTLE OF INTELLIGENT

 • Giá tăng từ 135 lên 145

FAERIE FIRE

 • Giá tăng từ 70 lên 125
 • Sát thương cộng thêm tăng từ 2 lên 3
 • Heal tăng từ 85 lên 100

MANGO

 • Mango hiện có thể stack 3 quả trong 1 slot.

RING OF PROTECTION

 • Giá giảm từ 175 về 150

SAGE’S MASK

 • Giá giảm từ 325 về 250

RING OF REGEN

 • Giá giảm từ 300 về 250

FORCE STAFF

 • Giá recipe tăng thêm 50 vàng

SOUL RING

 • Recipe tăng thêm 50 vàng

BUCKLER  | CẬP NHẬT RECIPE

 • Bây giờ yêu cầu 1 Ring of Protection, 1 Iron Branch và 250 vàng tiền Recipe để hoàn thành. Đem lại aura +3 tất cả chỉ số và +2 giáp (không còn buff có thể kích hoạt).

RING OF BASILIUS | CẬP NHẬT RECIPE

 • Bây giờ yêu cầu Sage's Mask, 1 Iron Branch và 150 vàng tiền recipe để hoàn thành. Đem lại aura giúp +3 tất cả chỉ số và +1.25 Mana Regen 

HEADRESS | CẬP NHẬT RECIPE

 • Bây giờ yêu cầu Ring of Regeneration, 1 Iron Branch và 150 vàng tiền recipe để hoàn thành. Đem lại +3 tất cả chỉ số và +2 Health Regen

VLADIMIR’S OFFERING | ITEM ĐƯỢC LÀM LẠI

 • Cũ:
  ===
  Yêu cầu:
  Ring of Basilius (500)
  Morbid Mask (900)
  Recipe (525)
  Tổng cộng: 1925

  Đem lại:
  +15% Lifesteal Aura (Melee)
  +10% Lifesteal Aura (Ranged)
  +15% Attack Damage Aura
  +1.5 Mana Regeneration Aura
  +4 Armor Aura

 

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Ring of Basilius (450)
  Morbid Mask (900)
  Buckler (450)
  Recipe (350)
  Tổng cộng: 2150

  Đem lại:
  +6 tất cả chỉ số
  +25% Lifesteal Aura
  +1.5 Mana Regeneration Aura
  +3 Armor Aura

HELM OF DOMINATOR | ITEM ĐƯỢC LÀM LẠI

 • Dominate Aura hiện có tác dụng thêm 50% đối với các đơn vị của người chơi
 • Làm lại Recipe
 • Cũ:
  ===
  Yêu cầu:
  Headdress (525)
  Gloves of Haste (500)
  Ring of Health (850)
  Recipe (300)
  Tổng cộng: 2175

  Đem lại:
  +2 tất cả chỉ số
  +20 Attack Speed Aura
  +8.5 Health Regeneration Aura

 

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Headdress (450)
  Broadsword (1200)
  Crown (450)
  Recipe (300)
  Tổng cộng: 2400

  Đem lại:
  +7 tất cả chỉ số
  +20% Base Damage Aura
  +5 Health Regeneration Aura

DRUM OF ENDURANCE | ITEM ĐƯỢC LÀM LẠI

 • Làm lại Recipe
 • Cũ:
  ===
  Yêu cầu:
  Crown (450)
  Wind Lace (250)
  Sage's Mask (325)
  Recipe (600)
  Tổng cộng: 1625

  Đem lại:
  +6 tất cả chỉ số
  +20 MS
  +1.25 Mana Regeneration

 

 • Mới:
  ===
  Yêu cầu:
  Crown (450)
  Wind Lace ( 250)
  Gloves of Haste (400)
  Recipe (800)
  Tổng cộng: 1900

  Đem lại:
  +6 tất cả chỉ số
  +20 MS
  +20 Attack Speed Aura

MEKANSM | CẬP NHẬT RECIPE

 • Sử dụng Chainmail thay vì Buckler. Đem lại 6 giáp, +4 tất cả chỉ số (không còn aura tăng giáp/giáp cộng thêm khi kích hoạt nữa)
 • Health regeneration aura giảm từ 3.5 về 2.5

CRIMSON GUARD | CẬP NHẬT RECIPE

 • Sử dụng Helm of Iron Will thay vì Buckler (đem lại +6 giáp, +10.5 HP regen, +3 tất cả chỉ số)
 • Không còn khả năng kích hoạt để cộng thêm giáp mà Buckler cũ đem lại.

GUARDIAN GREAVES 

 • Hiện đem lại +6 giáp,  không còn aura tăng giáp cơ bản
 • Giá Recipe giảm từ 1800 về 1600 (Tổng cộng rẻ đi 625 vàng so với trước do các thay đổi về thành phần).
 • Health regeneration aura giảm từ 3.5 về 2.5

ASSAULT CUIRASS | CẬP NHẬT RECIPE

 • Bay giờ dùng Buckler thay vì Chainmail. Thêm hiệu ứng +5 tất cả chỉ số.

ABYSSAL BLADE

 • Hiện đem lại khả năng tương tự Blink Strike của Riki. Tầm sử dụng 600.
 • Bash giờ có thể gây sát thương xuyên Spell Immunity.

BLOODSTONE | ITEM ĐƯỢC LÀM LẠI

 • Kết hợp giữa Kaya và Soul Booster. Đem lại các chỉ số cộng thêm từ cả 2 items đồng thời tăng thêm 200% Mana Regen. Mỗi điểm cộng dồn cộng thêm +0.2 MP Regen và 0.35% Spell Amp, (Thay vì 0.3 MP / HP)

SANGE

 • Đem lại +24% Self HP Regen và Life Steal Amp thay vì + 8 sát thương
 • Status Resistance tăng từ 12% lên 16%

SANGE AND YASHA

 • Đem lại +30% Self HP Regen và Life Steal Amp thay vì +12 sát thương
 • Status Resistance tăng từ 16% về 20%

HEAVEN’S HALBERD

 • Đem lại +30% Self HP Regen và Life Steal Amp thay vì +25 sát thương
 • Status Resistance tăng từ 14% về 20%

KAYA AND SANGE

 • Đem lại +30% Self HP Regen và Life Steal Amp thay vì +12 sát thương
 • Status Resistance từ 16% về 20%

HOLY LOCKET | CẬP NHẬT RECIPE

 • Không còn tăng cường khả năng hồi phục
 • Heal Amp tăng từ 25% lên 35%
 • Lượng HP cộng thêm tăng từ +200 về +250
 • Bây giờ yêu cầu Magic Wand thay vì Cloak (và có được toàn bộ chỉ số cộng thêm từ Magic Wand)
 • Giá Recipe tăng từ 550 lên 850

GLOVES OF HASTE

 • Giá giảm từ 500 về 400

POWER TREADS

 • Attack Speed tăng từ 20 lên 25

HAND OF MIDAS

 • Giá Recipe tăng thêm 100

ARMLET OF MORDIGGIAN

 • Giá Recipe tăng thêm 100

VEIL OF DISCORD | CẬP NHẬT RECIPE

 • Bây giờ yêu cầu Ring of Basilius thay vì Helm of Iron Will
 • Giá Recipe tăng từ 700 lên 1150
 • Veil of Discord hiện tại sẽ tăng lượng sát thương mục tiêu phải nhận thêm 20% thay vì giảm Magic Resistance như trước khia (áp dụng với cả Pure damage). 

URN OF SHADOWS

 • Bây giờ yêu cầu Sage's Mask thay vì Infused Raindrops

RAINDROPS

 • Lượng charges tăng từ 5 lên 6

HEART OF TARRASQUE

 • Hiện đem lại +10 Health Regen

MASK OF MADNESS

 • Thời gian tác dụng giảm từ 8 về 6
 • CD giảm từ 22 về 16

DUST OF APPERANCE

 • Hiện bán lẻ 1 bịch với giá 90 vàng  (thay vì 2 với giá 180)

SENTRY

 • Thời gian tồn tại tăng từ 6 lên 8 phút
 • Thời gian cho ra sentry mới trong cửa hàng tăng từ 85 lên 95 giây
 • Số lượng Sentry tối đa trong cửa hàng giảm từ 4 về 3

SMOKE OF DECEIT

 • Số lượng tối đa trong cửa hàng giảm từ 3 về 2
 • Thời gian cho ra Smoke mới trong shop giảm từ 10 về 7 phút

BLADEMAIL

 • Không còn xuyên Spell Immunity
 • Giáp cộng thêm tăng từ 5 lên 6

SKULL BASHER

 • Bash giờ gây sát thương xuyên Spell Immunity

MAELSTROM

 • Sét không còn nảy vào mục tiêu chính nếu đối tượng có Spell Immunity

MJOLLINIR

 • Sét không còn nảy vào mục tiêu chính nếu đối tượng có Spell Immunity

JAVELIN

 • Không xuyên Spell Immunity

DIVINE RAPIER

 • Hiện đem lại True Strike

MONKEY KING BAR

 • Gây sát thương xuyên Spell Immunity

SHADOW BLADE

 • Sát thương tăng từ 22 lên 27

BATTLE FURY

 • Sát thương tăng từ 45 lên 54

SLIVER EDGE

 • Sát thương tăng từ 30 lên 36

ECHO SABRE

 • Sát thương tăng từ 12 lên 15

LINKEN’S SPHERE

 • CD giảm từ 13 về 12
 • Tất cả chỉ số cộng thêm tăng từ 13 về 14
 • Health regeneration tăng từ 6.5 về 7

EUL’S SCEPTER OF DIVINITY

 • Cyclone hiện giữ nguyên kích thước là 24 Collision Blocker tại trung tâm.

SHIVA’S GUARD

 • Không còn có thể tách ra được nữa

MANTA STYLE

 • Không còn có thể tách ra được nữa

GLIMMER CAPE

 • Hiện có thể dùng lên Courier hoặc các unit của người chơi