November 27, 2019

Bản vá đầu tiên của Outlanders: Cập nhật 7.23a

CẬP NHẬT CHUNG

 • Quái rừng bây giờ chỉ làm rơi tối đa 3 món đồ mỗi tier, thay vì việc có thể rơi nhiều hơn như trước
 • Quái rừng hiện không còn có giới hạn thời gian về việc làm rơi items, giữ nguyên mốc thời gian bắt đầu (5/15/25/40/70 tương ứng với tier). Items thuộc tier cao hơn sẽ được ưu tiên rơi ra trước
 • Tỷ lệ rơi đồ thay đổi từ 10/5/2.5/… thành 9/6/3

ITEMS

BOOK OF THE DEAD

 • Cooldown giảm từ 75 về 90
 • Thời gian tác dụng giảm từ 90 về 75
 • Sửa lỗi những unit được triệu hồi không biến mất khi sử dụng Book of the Dead lần nữa

 

CLUMSY NET

 • Chuyển từ Tier 3 về Tier 2
 • Mana regen giảm từ 3 về 2

 

HELM OF THE UNDYING

 • Chuyển từ Tier 3 về Tier 2

 

ILLUSIONST'S CAPE

 • Hiện tăng cả sát thương cho những đơn vị dưới quyền kiểm soát của người chơi

 

IMP CLAW

 • Critical Strike giảm từ 1.6 về 1.4
 • Damage tăng từ 18 lên 20

 

 

IRON TALON

 • Cooldown tăng từ 20 lên 25

 

KEEN OPTIC

 • Mana Regen giảm từ 1.5 về 1.25

 

MIND BREAKER

 • Manabreak giảm từ 30 về 20
 • Magic resistance tăng từ 15% lên 25%
 • Khả năng cướp mana có tác dụng giảm một nửa trên quái

 

MIRROR SHIELD

 • Thay 75% cơ hội xuất hiện thành cooldown 4 giây.

 

OCEAN HEART

 • Health/Mana regen giảm từ 10/5 về 6/3
 • Tất cả chỉ số cộng thêm tăng từ 4 lên 5

 

PHOENIX ASH

 • Không còn cho +30 tất cả chỉ số.
 • Lượng máu hồi phục giảm từ 100% về 50%
 • Hiện tại sẽ làm mới toàn bộ các kỹ năng không phải ultimate của bạn mỗi khi kích hoạt

 

REPAIR KIT

 • Chuyển từ Tier 2 lên Tier 3

 

SEER STONE

 • Cast Range giảm từ 500 về 450
 • Tầm nhìn cộng thêm giảm từ 800 về 450

 

SPELL PRISM

 • Không còn khả năng kích hoạt. Giờ đem lại 20% Cooldown Reduction, +12 tất cả chỉ số và +4 Mana Regen

 

THE LEVELLER

 • Không còn khả năng đánh lan. Hiện tại đem lại +25% Demolish (Gây thêm sát thương lên trụ)

 

TIMELESS RELIC

 • Debuff duration amp giảm từ 35% về 25%
 • Spell Amp tăng từ 10% lên 15%

 

TOME OF AGHANIM

 • Loại bỏ

 

VAMBRACE

 • Chuyển từ Tier 3 về Tier 2 (chỉ số cộng thêm giảm xuống chỉ bằng tổng của 2 items)

 

WITLESS SHAKO

 • Giờ cho thêm +1000 Health và -400 Mana

 

WOODLAND STRIDERS

 • Health regen tăng từ 50 lên 70

 

HEROES

 

ANTI-MAGE

 • Mana Break giảm từ 28/40/52/64 về 25/30/35/40

 

CRYSTAL MAIDEN

 • Mana regen cơ bản tăng từ 1 lên 1.5
 • Arcane Aura magic resistance giảm từ 4/6/8/10 về 5/6/7/8
 • Arcane Aura mana regen giảm từ 1/1.5/2/2.5 về 0.5/1/1.5/2

 

DROW RANGER

 • Multishot cooldown giảm từ 32/28/24/20 về 26/24/22/20
 • Marksmanship aura tăng từ 25/30/35 lên 30/35/40
 • Marksmanship damage tăng từ 40/50/60 lên 70/80/90

 

 

LONE DRUID

 • Spirit Bear BAT tăng từ 1.65/1.55/1.45/1.35 lên 1.7/1.6/1.5/1.4
 • Level 25 Talent giảm từ -0.5 Spirit Bear Attack Time về -0.25

 

MORPHLING

 • Intelligence tăng từ 13 + 1.1 lên 15 + 1.5
 • Strength cơ bản tăng từ 20 lên 22
 • Chỉ số từ Attribute Shift tăng từ 1/3/5/7 lên 3/5/7/9
 • Level 10 Talent từ +10 Agility thành +12

 

OUTWORLD DEVOURER

 • Intelligence tăng từ 28 + 3.5 thành 30 + 4.2
 • Strength tăng từ 19 + 2.6 thành 21 + 2.9
 • Lượng mana từ mỗi charge của Sanity's Eclipse tằng từ 30/40/50 lên 40/50/60
 • Hệ số của Sanity's Eclipse tăng từ 0.4/0.5/0.6 lên 0.5/0.6/0.7

 

RAZOR

 • Level 10 Agility giảm từ 15 về 10
 • Khả năng shock damage bị động của Eye of the Storm giảm từ 80/110/140 về 60/100/140

 

SNAPFIRE

 • Giáp cơ bản tăng 2
 • Strength cộng thêm mỗi cấp từ 2.3 lên 3.3
 • Firesnap Cookie cast range tăng từ 500 lên 700
 • Thời gian làm chóng của Firesnap Cookie tăng từ 1.4/1.6/1.8/2.0 lên 1.6/1.9/2.2/2.5
 • Sát thương cố định mỗi phát bắn của Lil' Shredder tăng từ 30/45/60/75 lên 45/60/75/90
 • Mortimer Kisses sát thương tăng từ 175/250/325 lên 200/300/400
 • Làm chậm của Mortimer Kisses tăng từ 15% lên 25%
 • Mortimer Kisses giảm thời gian bay tối thiểu từ 1 về 0.8 và thời gian bay tối đa là 2.5 về 2

 

UNDYING

 • Làm chậm của Flesh Golem tăng tư 30/35/40% lên 40/45/50%
 • Hệ số stength từ Flesh Golem tăng từ 30/40/50% lên 40/50/60%

 

URSA

 • Giáp cơ bản giảm 1
 • Làm chậm của Earthshock giảm từ 25/35/45/55% về 10/25/40/55%
 • Enrage cooldown tăng từ 50/40/30 lên 70/50/30

 

VENGEFUL SPIRIT

 • Agility cơ bản giảm từ 27 về 20 (sát thương cơ bản không đổi)
 • Attack Range cộng thêm giảm từ 60/100/140/180 về 60/90/120/150
 • Level 20 Talent giảm từ +10 Các chỉ số về +8
 • Level 20 Talent đổi từ Vengeance Aura Illusion có thể sử dụng kỹ năng thành +200 Magic Missile Damage
 • Level 25 Talent đổi từ +400 Magic Missile Damage thành Vengeance Aura Illusion có thể sử dụng kỹ năng

 

VOID SPIRIT

 • Strength cộng thêm mỗi cấp tăng từ 2.5 lên 2.8
 • Astral Step cast point giảm từ 0.4 về 0.2
 • Astral Step cast range tăng từ 600/800/1000 lên 700/900/1100

MH