Information

  • Full name: Nguyễn Khánh Linh
  • D.O.B: 17/08/1997
  • Games: League of Legends, TFT, PUBG Mobile
  • Sở thích: ăn, kiếm tiền, du lịch, gym, hát hò
  • Sở ghét: Bẩn
  • Phương châm sống: Không đẹp thì phỉa thơm
LuxC

Casted Tournaments