Information

  • Full name: Nguyễn Thủy Tiên
  • D.O.B: 05/08/1999
  • Games: League of Legends, TFT
  • Sở thích: ăn, diễn xuất, du lịch, vẽ, chụp ảnh
  • Sở ghét: sự im lặng
  • Phương châm sống: Không chơi với con trai mặc váy
Tinee

Casted Tournaments