Information

  • Full name: Nguyễn Lê Thùy Trang
  • D.O.B: 09/01/1997
  • Games: PUBG, Auto Chess, TFT, Hearthstone, League of Legends
  • Sở thích: ăn, đi du lịch, đồ lấp lánh, các bộ môn xoè quạt chéo cánh, xem phim
  • Sở ghét: ăn rau
  • Phương châm sống: Có thờ có thiêng, Có kiêng có gầy
Donut

Casted Tournaments