Information

  • Full name: Trần Nguyên Khánh
  • D.O.B: 25/01/1995
  • Games: Auto Chess Mobile, Dota2, TFT
  • Sở thích: du lịch, thể thao, gym, ẩm thực, động vật
  • Sở ghét: 2 lời
  • Phương châm sống: be you, the world will adjust
Kinzu