Information

  • Full name: Lê Đức Hà
  • D.O.B: 07/04/1998
  • Games: Dota2, CS:GO, League of Legends
  • Sở thích: ăn (thịt), nhạc,trượt băng nghệ thuật, con gái, vẽ tranh tình cảm
  • Sở ghét: Nói nhiều
  • Phương châm sống: Có không giữ,mất dont find !
Hà Lê